Guru

DAFTAR NAMA GURU SMK NEGERI 42

 

No Nama / NIP Pangkat/Golongan Klik_Foto_URL
1 Siti Rustini, M.Pd
196803071994122003
Pembina (IV/c)
2

Siti Sugiarti, M.Pd
197108162006042032

Penata Muda Tingkat I (III/c)

3 Nurhalim, M.Kom
197802182006041011
Penata Muda Tingkat I (III/c)
4 Heni Pebriyanti, S.Pd
197402022007012022
Penata Muda Tingkat I (III/c)
5 Harsoyo, M.Pd
196703272008011014
Penata muda  (III/a)
6 Sri Sumaryanti, S.Pd
196910072008012022
Penata muda  (III/b)
7 Asep Sutisna, S.Pd
196910112008011011
Penata muda  (III/b)
8 Th. Suharyuni, M.Pd
197908042008012025
Penata muda  (III/c)
9 Bertha Simorangkir, M.Pd
197212182008012012
Penata muda  (III/b)
10 Dra. Melati Parhusip
196408212017062001
Penata muda 
(III/a)
11 Yulianti S.Pd
197107302016112001
Penata muda 
(III/a)
12
Martha Sipangkar, S.Pd
199306142020122019
Penata muda 
(III/a)
13
Ruth Fera Elizabeth, S.Pd
198802222020122012

Penata muda 
(III/a)
14 Endang Sulastri , S.Pd
198808302022212010
P3K
2022
15 Marsudi, S.Pd
197306172022211003
P3K
2022
16 Nurhayati, S.E
197607112022212005
P3K
2022
17 Putri Agustina, S.Pd
199208122022212005
P3K
2022
18

Sutriyani, S.Pd
198909072022212010

P3K
2022
19 Pipin Ahmad Aripin, SE
196810172022211002
P3K
2022
20 Yulianingsih, S.Pd
197806132022212010
P3K
2022
21 Rita Simawati, S.Pd
197802222022212011
P3K
2022
22 Winarti, S.Sos.I
198902282022212022
P3K
2022
23

Sihabudin, S.Pd
198102142023211003

P3K
2023
24 Muhidin, S.Ag
197303212023211000
P3K
2023
25 Sri Yati, S.Pd
198405132023212028

P3K
2023
26 Dewi Setyowati, S.E
198411122023212024
P3K
2023
27 Rahmatullah, S. Pd
197901142023211006
P3K
2023
28

Herlina Tumanggor , S. E
197908292023212016

P3K
2023
29 Silvia Hidayah, S. E 197603202023212009 P3K
2023
30

Nurhasanah Titi, S. Pd
199010312023212024

P3K
2023
31

Siti Fithriyamah, S. Pd
199303212023212039

P3K
2023
32

Ari Prakoso
198601272024211012

P3K
2024
     
33

SAIFUL OKTAFANI
199210012024211026/218910

P3K
2024
   
34

Ayu Mirandani, S.Pd
198202282024212014/219344

P3K
2024
35

Linda Sari
NIP:199012282024212052

P3K
2024
36

Meiliya
199105242024212038

P3K
2024
37

Raehan
199104162024212051

P3K
2024
38

Nurhayati
198002062024212007

P3K
2024
39

Sri Budiasih, S.Sos
1000523

KKI
40

Syaipul Bahri, S.Pd.I
1000529

KKI
41

Emy Suryana, S.Pd 
1026715

KKI
42 Fahrizal Hary Astama, S.Pd
1026718
KKI
43

Dhanang Dwiatmojo, S.Pd

Honor

44

Linna Friska Marbun, M.I.Kom

Honor

45 Ayuan Nandani, S.Ag Honor
46 Ahmad Dede Kurniawan, S.Pd Honor
  ……………………………………………    
       

 

DAFTAR NAMA GURU BERPRESTASI

 

No Nama dan NIP  Tahun Klik_Foto_URL
1 Meyridalisna, M.Pd (Mutasi)
196905101994122005
2018 https://www.facebook.com/meyridalisna.bahri
2

Dwi Kurniawati, M.Pd

2018
3 Nurhalim, M.Kom
197802182006041011
2018

4 Siti Rustini, M.Pd
196803071994122003
2021
       

DAFTAR NAMA GURU
YANG TELAH PURNA TUGAS ( PENSIUN )

 

No Nama dan NIP Pangkat/Golongan Klik_Foto_URL
1 Dra. Kusna Indriana    
2 Drs. Hotma Sihombing    
3 Drs. H. M. Bakrie     
4 Drs. H. Muhamad Nur (Pensiun ) 195903061984031005 Pembina (IV/a)
5 Dra. Elidesti (Pensiun)
195907161984032003
Pembina (IV/b)
6 Dra. Herlina (Pensiun)
196112171987032004
Pembina (IV/a)
7 Hj. Maryati, S.Pd (Pensiun)
196112271985032008
Pembina (IV/a)
8

Drs. Priatno (Pensiun)
196101061986021002

Pembina (IV/a)
9 Ahyadi, S.Pd (Alm)
196408251989031013
Pembina (IV/a)
10 Warsiti, S.Pd (Alm)
196604021990032007
Pembina (IV/a)
11 Budiarto, S.Pd (Alm)
197111021997031004
Pembina (IV/a)
12 Dra. Sontiar Manurung (Pensiun)
196205291988032000
Pembina (IV/a)
13 Hamzah Nosin, M.Pd  (Pensiun)
196207232000121001
Penata Tingkat I (III/d)
14 Drs. Helper Simanjuntak (Mutasi)
196510202010081001
Penata Muda (III/a)
15 Drs. Sarjianto (Pensiun)
196203082016061001
Penata muda  (III/a)
16 Drs. Widodo, MM (Pensiun)
19630317199501101
Pembina
(IV/a)
17 SUDARTO, S.Pd. (Mutasi )
3738747649200042
Penata muda  (III/a)
18 TATA SUDARYANTA, S.Pd.  (Mutasi ) 
1936744647200004
Penata muda  (III/a)
19 Simona Marliza, S.Pd (Mutasi)

KKI
20

Yayat Suyatna, Sos.I
(Mutasi 2022)

KKI
21

Endang Sri Purwati, S.I.Kom
(Mutasi 2023)

KKI

22

Vivi Lutfiah, S.Pd (Mutasi)

23

Siti Maryati, S.Pd (Alm)
198706232022212015

P3K
24 Dwi Widiyawati, S.Pd (Mutasi) PNS Diperbantukan
25 Meyridalisna, M.Pd (Mutasi)
196905101994122005
Pembina (IV/a) https://www.facebook.com/meyridalisna.bahri
26 Ashari, S.Pd
196309151986021005
Pembina (IV/a)

27 Parmuhunan, S.Pd
196312311991031076
Pembina (IV/a)

28 Dwi Kurniawati, M.Pd (Mutasi 2024 ke SMKN 72)
197211152008012014
Penata muda  (III/c)
29

Hilda Nur Fadilah, S.Pd (Mutasi 2024 ke SMKN 73)
198009212008012018

Penata muda  (III/b)
30 Dra. Sarwati (Pensiun)
196403272016062001
Penata muda  (III/b) 
29 Rusmaida Nababan, S.PAk (Pensiun)
196405312007012008
Penata Muda Tingkat I (III/d)

30 Dra. Maria Harijanti Sukandinata, MM (Pensiun)
196405222016052001
Penata muda  (III/b)

     

 

 

 

 

 

Galeri Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7